MYF-HO5V-K, HO7V-K
Cabluri pentru aplicatii generale,cabluri pentru instalatii fixe

COD DE IDENTIFICARE : HO5V-K/ HO7V-K
SIMBOLIZARE VECHE: MYF
CONFORM: SR EN 50525-2-31:2011

Utilizare

 • În instalaţii electrice fixe montate în tuburi de protecţie sub tencuială
 • Nu se admite montarea sub tencuiala,inglobate in betoane sau sub actiunea directa a razelor solare
 • Pentru conexiuni interioare în tablouri electrice de distribuţie, aparate şi întrerupătoare

Materiale

 • Conductoarele trebuie să fie de clasa 5 de la :0,5 mm² pana la 1 mm² pentru HO5V-K si de la 1,5 mm² pana la 240 mm² pentru HO7V-K in conformitate cu SR EN 60228
 • Izolaţia trebuie să fie constituită dintr-un amestec PVC de tip TI 1 conform EN 50363-3 aplicată în jurul conductorului
 • Conductorul trebuie să fie cu aspect corespunzător fără îngroşări arsuri etc
 • Culoarea se execută conform comenzii

Date tehnice

 • Standarde produs: SR EN 50525-2-31:2011
 • Tensiunea nominala:( Uo/U) 300/500 V pentru HO5V-K; ( Uo/U) 450/750 V pentru HO7V-K
 • Tensiunea maxima pentru: HO5V-K 500 Vc.a.; HO7V-K  750 V c.a. sau 1000 V c.a. in conditiile cand sunt folosite in incinte metalice legate la pamant.sau pana la 750 V c.c cu pamantare
 • Tensiunea de incercare pentru HO5V-K/ HO7V-K :2000/2500 V c.a.;50 Hz; in apa timp de 5 min.
 • Temperatura minima a mediului ambient: la montaj: +5°C;in exploatare:-30°C
 • Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare:+70°C
 • Raze de îndoire minimă a cablurilor la temperaturide + 20 ° C ± 10 ° C in conditii normale este de:
  4xD(diametrul cablului.) pentru aplicatii normale / standard si de 2xD pentru indoiri cu grija.
 • Conductoarele izolate sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2

Date generale

HO5V-K CONFORM: SR EN 50525-2-31:2011

Secţiune
nominală
mm²

Clasă
conductor
CEI 60228
SR EN 60228

Grosimea
izolaţiei
Valoare
nominală
mm

Diametrul
exterior
mediu
Limita
inf./super
mm

Rezistenţa
electrică
max
la20ºC
Ω/km

Rezistenţa
de izolaţie
minima la
temperatura
nominala
M
Ωkm

0,5

5

0,6

2,1-2,5

39,0

0.013

0,75

5

0,6

2,2-2,7

26,0

0.011

1,0

5

0,6

2,4-2,8

19,5

0.010

 

HO7V-K CONFORM: SR EN 50525-2-31:2011

Secţiune
nominală
mm²

Clasă
conductor
CEI 60228
SR EN 60228

Grosimea
izolaţiei
Valoare
nominală
mm

Diametrul
exterior
mediu
Limita
inf./super
mm

Rezistenţa
electrică
max
la20ºC
Ω/km

Rezistenţa
de izolaţie
minima la
temperatura
nominala
M
Ωkm

1,5

5

0,7

2,8-3,4

13,3

0.010

2,5

5

0,8

3,4-4,1

7,98

0.0095

4,0

5

0,8

3,9-4,8

4,95

0.0078

6,0

5

0,8

4,4-5,3

3,30

0.0068

10,0

5

1,0

5,7-6,8

1,91

0.0065

 • Pentru temperaturi mai mari de 20°C se utilizeaza coeficientii de corectie pentru valoarea rezistentei electrice.


Conformitate CE

Aceste produse sunt conforme cu Directivele Europene:
- 2014/35EC Echipamente de joasa tensiune(LVD) cu toate amendamentele
- 2011/65 Directiva RoHS

Galerie
poze