N2XH-J
Cabluri de energie cu izolaţie din dielectrici masivi extrudaţi fara halogeni cu emisie redusa de fum si cu intarziere marita la propagarea flacarii pentru tensiuni de 0,6/1 KV

COD DE IDENTIFICARE: N2XH-J
STANDARD: DIN VDE 0276-604 :2008-02 ; HD 604 S1+A1+A2+A3 :2005

Utilizare

 • Acest cablu de alimentare cu energie,cu caracteristici sporite ın ceea ce priveste comportamentul la incendiu, se utilizeaza ın cladiri publice (dens populate) ın aceste spatii, un incendiu poate pune ın pericol viata multor oameni prin intoxicarea cu gaze toxice emise de materialele utilizate la izolarea cablurilor electrice.
 • Se recomanda pentru instalatii industriale, cladiri publice, hoteluri, aeroporturi, statii de metrou, spitale, supermarketuri, banci, spitale, teatre, cinematografe, cladiri cu multe etaje,centre de comanda control etc.
 • Se utilizeaza pe trasee fixe, in zone umede sau uscate, pozat sub sau pe tencuiala , pe canele de cabluri aparente sau ascunse.
 • De asemenea, se poate utiliza si pe trasee exterioare si pe linii subterane protejat cu tuburi sau pozat ıncanale de cabluri.

Materiale

 • Conductoarele trebuie să satisfacă prescripţiile din SR EN 60228 clasa 1
  Izolaţia trebuie să fie constituită dintr-un amestec termoplastic fara halogeni,  cu intarziere marita la propagarea flacarii tip : SOFIPLUS HZ 05GG , in accord cu HD 604
 • Conductoarele izolate trebuie cablate între ele
 • Peste conductoarele cablate se aplică o izolaţie din SDR
 • Mantaua trebuie să fie constituită dintr-un amestec termoplastic fara halogeni, cu intarziere marita la propagarea flacarii tip: SOFIPLUS HZ 05GG, in accord cu HD 604
 • Izolaţia şi mantaua trebuie să fie cu suprafaţa uniformă, fără îngroşări, arsuri, etc
 • Marcarea cablului se face prin imprimare cu jet de cerneala cu inscripţia exp: N2XH-J 3X1,5mm²

Date tehnice

 • Standard produs: DIN VDE 0276-604 :2008-02 ; HD 604 S1+A1+A2+A3 :2005
 • Tensiuni nominale: Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2)KV
 • Tensiunea de incercare: 4 kV c.a.,50 Hz,5 minute
 • Rezistenta de izolatie la 90°C min. 1012Ωxcm
 • Temperatura maxima a conductorului in scurt circuit timp de 5 s este de +250°C
  Temperatura minima a mediului ambiant: la montaj: -5°C ; in exploatare :-30°C la +70°C
 • Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +90°C
 • Razede îndoireminimăacablurilorla instalare 15x D (diametrul cablului)pentru cablu monofilar si 12xD pentru cablu multifilar.
 • Forta maxima de tractiune la pozare: 50 N/mm²
 • Culorile de identificare a conductorilor conform VDE 0293, HD308 S2
 • Cablurile sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 60332-2-4, categoria C,.fara halogeni si emisii de gaze corozive conform DIN EN 50267 / IEC 60754 si emisie redusa de fum conform DIN EN 61034 /IEC 61034

Date generale

Secţiunea
nominală
mm²

Diametrul
conductorului cu
mm

Grosimea
nominală
de  izolaţie
mm

Grosimea
nominală
SDR
mm

Grosimea
nominală
manta
mm

Diametrul
exterior
nominal
mm

Rezistenţa
electrică
Ω/km 20ºC max

2x1,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

8,7

12,1

2x2,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

9,9

7,41

3x1,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

9,15

12,1

3x2,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

10,4

7,41

3x4,0

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

11,49

4,61

3x6,0

Clasa 1

0,8

0,4

1,4

13,30

3,08

4x1,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

9,85

12,1

4x2,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

11,3

7,41

4x4,0

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

12,5

4,61

5x1,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

10,65

12,1

5x2,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

12,2

7,41

7x1,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

11,45

12,1

7x2,5

Clasa 1

0,8

0,4

1,2

11,45

12,1

 • Pentru temperaturi mai mari de 20°C se utilizeaza coeficientii de corectie pentru valoarea rezistentei electrice.


Conformitate CE

Aceste produse sunt conforme cu Directivele Europene:
- 2014/35EC Echipamente de joasa tensiune(LVD) cu toate amendamentele
- 2011/65 Directiva RoHS

Documente
Produs

Declarație de conformitate

Raport test de foc

-

Fișa tehnică

Galerie
poze