MYUP-HO3VH-H
Cabluri flexibile plate fara manta

COD DE IDENTIFICARE: HO3VH-H
SIMBOLIZARE VECHE: MYUP
CONFORM: SR HD 21.5 S3 :2002 

Utilizare

 • Cablu foarte flexibil pentru aparatura de uz casnic cu solicitare mecanica foarte redusa. Nu este reomandata utilizarea in exteriorul cladirilor si la temperaturi ridicate.

Materiale

 • Conductoarele trebuie să satisfacă prescripţiile din SR EN 60228 clasa 6, sectiunea conductoarelor izolate poate fi:0,5 mm² sau 0,75 mm²
 • Izolaţia trebuie să fie constituită dintr-un amestec PVC de tip TI 2 conform EN 50363-3 aplicată în jurul fiecarui conductor
 • Coductoarele trebuie dispuse paralel si acoperite de izolatie
 • Izolaţia trebuie să aiba un şant intre conductoare ,pe ambele părti pentru a uşura separarea conductoarelor constitutive si sa fie cu suprafaţa uniformă ,fără îngroşări ,arsuri ,etc

Date tehnice

 • Standarde produs: SR HD 21.5 S3 :2002
 • Tensiunea nominala:( Uo/U) 300/300 V
 • Tensiunea de incercare:2000 V c.a.;50 Hz; in apa timp de 5 min.
 • Temperatura minima a mediului ambient: la montaj: +5°C, in exploatare:-20°C
 • Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare:+70°C
 • Raze de îndoire minimă a cablurilor la temperaturi de + 20 ° C ± 10 ° C in conditii normale este de:10xD(inaltimea cablului.)
 • Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2

Secţiune
nominală
mm²

Diametru max
a sârmelor
din conductor
Cu
mm

Grosimea
izolaţie
Valoare
nominală
mm

Dimensiuni
exterioare
medii
Limita inf/sup
mm

Rezistenţa
electrică
max
la20ºC
Ω/km

Rezistenţa
de izolaţie
minima la
70°C
MΩ.km

2x0,50

0,16

0,8

2,4x4,9/3,0x5,9

39

0,016

2x0,75

0,16

0,8

2,6x5,2/3,1x6,3

26

0,014

 • Pentru temperaturi mai mari de 20°C se utilizeaza coeficientii de corectie pentru valoarea rezistentei electrice.


Conformitate CE

Acest produs este conform cu Directivele Europene :
- 2014/35EC Echipamente de joasa tensiune(LVD) cu toate amendamentele
- 2011/65 Directiva RoHS

Documente
Produs

Declarație de conformitate

Raport test de foc

Galerie
poze