FY - HO7V-U
Cabluri pentru aplicații generale, cabluri pentru instalații fixe

COD DE IDENTIFICARE: HO7V-U
SIMBOLIZARE VECHE: FY
CONFORM: SR EN 50525-2-31:2011

Utilizare

 • În instalaţii electrice fixe montate în tuburi de protecţie sub tencuială
 • Nu se admite montarea sub tencuiala,inglobate in betoane sau sub actiunea directa a razelor solare
 • Pentru conexiuni interioare în tablouri electrice de distribuţie, aparate şi întrerupătoare

Materiale

 • Conductoarele trebuie să fie de clasa 1 de la 1,5 mm² pana la 10 mm² in conformitate cu SR EN 60228
 • Izolaţia trebuie să fie constituită dintr-un amestec PVC de tip TI 1 conform EN 50363-3 aplicată în jurul conductorului
 • Conductorul trebuie să fie cu aspect corespunzător, fără îngroşări, arsuri etc
 • Culoarea se execută conform comenzii

Date tehnice

 • Standarde produs: SR EN 50525-2-31:2011
 • Tensiunea nominala: ( Uo/U) 450/750 V
 • Tensiunea maxima: 750 V c.a. sau 1000 V c.a. in conditiile cand sunt folosite in incinte metalice legate la pamant.sau pana la 750 V c.c cu pamantare
 • Tensiunea de incercare: 2500 V c.a.;50 Hz; in apa timp de 5 min.
 • Temperatura minima a mediului ambient: la montaj: +5°C;in exploatare:-30°C
 • Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +70°C
 • Raze de îndoire minimă a cablurilor la temperaturi de+ 20 ° C± 10°C in conditii normale este de: 3xD(diametrul cablului.) pentru instalare fixa si de 5xD pentru libera miscare a cablului.
 • Conductoarele izolate sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2

Date generale

Secţiune
nominală
mm²

Clasă conductor
CEI 60228
SR EN 60228

Grosimea izolaţiei
Valoare
nominală
mm

Diametrul
exterior mediu
Limita inf./super
mm

Rezistenţa
electrică
max la20ºC
Ω/km

Rezistenţa
de izolaţie minima la temperatura
nominala
M
Ωkm

Încărcare
în curent
A

1,5

1

0,7

2,6-3,2

12,1

0.011

16

2,5

1

0,8

3,2-3,9

7,41

0.010

20

4,0

1

0,8

3,6-4,4

4,61

0.0087

25

6,0

1

0,8

4,1-5,0

3,08

0.0074

34

10,0

1

1,0

5,3-6,4

1,83

0.0072

46

 • Pentru temperaturi mai mari de 20°C se utilizeaza coeficientii de corectie pentru valoarea rezistentei electrice.

Documente
Produs

Galerie
poze