MYYUP-HO5VVH2-F
Cabluri pentru aplicatii generale ,cabluri pentru utilizari usoare / normale

COD DE IDENTIFICARE: HO3VVH2-F / HO5VVH2-F
SIMBOLIZARE VECHE: MYYUP
CONFORM: SR EN 50525-2-11:2011

Utilizare

 • Cablurile sunt destinate pentru conectarea aparatelor electrice pentru uz casnic la o retea de alimentare fixa.

Materiale

 • Conductoarele trebuie să satisfacă prescripţiile din SR EN 60228 clasa 6, sectiunea conductoarelor izolate poate fi:0,5 mm² sau 0,75 mm²
 • Izolaţia trebuie să fie constituită dintr-un amestec PVC de tip TI 2 conform EN 50363-3 aplicată în jurul fiecarui conductor
 • Coductoarele trebuie dispuse paralel si acoperite de izolatie
 • Izolaţia trebuie să aiba un şant intre conductoare ,pe ambele părti pentru a uşura separarea conductoarelor constitutive si sa fie cu suprafaţa uniformă ,fără îngroşări ,arsuri ,etc

Date tehnice

 • Standare de produs: SR EN 50525-2-11:2011
 • Tensiunea nominala:( Uo/U) 300/300 V pentru HO3VVH2-F; ( Uo/U) 300/500 V pentru HO3VVH2-F
 • Tensiunea de incercare:2000 V c.a.;50 Hz; in apa timp de 5 min.
 • Temperatura minima a mediului ambient: la montaj: +5°C;in exploatare:-20°C
 • Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare:+70°C
 • Raze de îndoire minimă a cablurilor la temperaturide + 20 ° C ± 10 ° C in conditii normale este de:3xD(diametrul cablului.) pentru instalare fixa si de 5xD pentru libera miscare a cablului.
 • Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2

HO3VVH2-F CONFORM: SR EN 50525-2-11:2011

Secţiune
nominală
mm²

Diametru
max a
sarmelor din
conductor Cu
mm

Grosimea
izolaţiei
Valoare
nominală
mm

Grosime
manta
Valoare
nominală
mm

Dimensiuni
exterioare
medii
Limita inf/sup
mm

Rezistenţa
electrică
max
la 20ºC
Ω/km

Rezistenţa
de izolaţie la
temperatura
nominala
M
Ω.km

2x0,50

0,21

0,5

0,6

3,0x4,9/3,7x5,9

39

0,011

2x0,75

0,21

0,5

0,6

3,2x5,2/3,8x6,3

26

0,010

Conformitate CE

Acest produs este conform cu Directivele Europene :
- 2014/35EC Echipamente de joasa tensiune(LVD) cu toate amendamentele
- 2011/65 Directiva RoHS
- HO3VVH2-F 2x0,75 Are aprobarile de marca: (HAR) SR EN 50525-2-11:2011 (VDE)
DIN EN 50525-2-11(VDE0285-525-2-11):2012-01;EN 50525-2-11:2011

 

HO5VVH2-F CONFORM: SR EN 50525-2-11:2011

Secţiune
nominală
mm²

Diametru
max a
sarmelor
din conductor
Cu
mm

Grosimea
izolaţiei
Valoare
nominală
mm

Grosime
manta
Valoare
nominală
mm

Dimensiuni
exterioare
medii
Limita inf/sup
mm

Rezistenţa
electrică
max
la 20ºC
Ω/km

Rezistenţa
de izolaţie
la temperatura
nominala
M
Ω.km

2x0,75

0,21

0,6

0,8

3,7x6,0/4,5x7,2

26

0,011

2x1

0,21

0,6

3,9x6,2/4,7x7,5

19,5

0,010

2x1,5

0,26

0,7

0,8

4,2x7,0/5,2x8,6

13,3

0,010

 • Pentru temperaturi mai mari de 20°C se utilizeaza coeficientii de corectie pentru valoarea rezistentei electrice


Conformitate CE

Acest produs este conform cu Directivele Europene:
- 2014/35EC Echipamente de joasa tensiune(LVD) cu toate amendamentele
- 2011/65 Directiva RoHS

Documente
Produs

Raport test de foc

-

Galerie
poze